بررسی تاثیر برچسب هولوگرام در سلامت افراد

انواع برچسب های هولوگرامی روی مواد غذایی

تاثیر برچسب هولوگرام در سلامت افراد بسیار زیاد است . افرادی که برچسب امنیتی روی مواد غذایی را می خوانند تمایل بیشتری به انتخاب غذاهای سالم تر با کالری کمتر، اسید چرب اشباع کمتر، سدیم، کلسترول و  قند کمتر دارند. به عبارت دیگر، افرادی که برچسب امنیتی  هولوگرام  را مطالعه می کنند رژیم غذایی سالم تری نسبت به سایر افرادی که به چنین اطلاعاتی توجهی ندارند خواهند داشت.

محققان داده های حاصل از سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ را مورد بررسی قرار داده اند. نظرسنجی موسسه ملی سلامت نشان می دهد که حدود ۶۲ درصد از پاسخ دهندگان،  حقایق و اطلاعات تغذیه ای موجود بر روی برچسب های هولوگرام را قبل از اقدام به خرید مطالعه می کنند. علاوه بر این، نزدیک ۵۲ درصد لیست موجود در باره مواد تشکیل دهنده را بررسی می کنند و ۴۷ درصد توجهی به اندازه وعده غذایی دارند و ۴۴ درصد  ادعای سلامتی این مواد را می خوانند.

تاثیر برچسب هولوگرام در سلامت افراد

تاثیر برچسب هولوگرام در سلامت افراد

تفاوت قابل توجهی در سلامت افرادی که برچسب امنیتی مواد غذایی را می خوانند و افرادی که توجهی به این موارد ندارند وجود دارد. محققان مطالعه ای  بیان کرده اند افرادی که زمانی را برای خواندن برچسب امنیتی هولوگرام روی مواد غذایی اختصاص می دهند، توجه ویژه ای به  کالری های کل دریافتی،چربی کل،کلسترول، سدیم، قند و فیبر غذایی خواهند داشت. یکی از نویسندگان این مطالعه در این باره چنین می گوید: اگر برچسب امنیتی  هولوگرام روی مواد غذایی تاثیر زیادی بر روی سلامت عمومی افراد داشته باشد، کاربرد چنین مواردی بیشتر خواهد شد.

کاربرد اندک چنین برچسب هایی به اصلاح نیاز دارد.  تغییرات پیشنهادی برای چنین برچسب هایی شامل برجسته تر کردن اطلاعات مرتبط با کالری ها، گزارش ارزش تغذیه ای مواد و استفاده از تکنیک های مشهودتر برچسب گذاری همچون کاربرد جوهرهای سبز، زرد و قرمز است. با وجود چنین مواردی هنوز تغییرات  برای شرکت ها و صنایع اجباری نشده است. ما هنوز در اول راه قرار داریم.


دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.