مهر زنی حرارتی هولوگرام

برچسب ضد تقلب

مهر زنی حرارتی هولوگرام

محصولات مختلفی می توانند توسط مهرهای حرارتی  آرایید. فویل های مهر زنی حرارتی هولوگرم ها با کاغذ،پلاستیک،سطوح چرمی بوسیله ی ابزار مهر زنی در هم آمیخته می شوند و بوسیله ی کاغذ ،pvc،چرم و…یکپارچه می شوند. کارت های اعتباری معروف ترین ی مورد استفاده از مهر زنی حرارتی هولوگرام هستند.

  1. الگو های طراحی مدل های عمومی مهر زنی حرارتی
  2. مشخصه های روکش های مهر زده شده حرارتی و دمای مهر زنی حرارتی
  3. دستگاه های مهر زنی حرارتی هولوگرام و پروژه هاو همه ی تولیدات خط تولید،انتقال تکنولوژی و تعلیم و آموزش
  4. ماشین ها و وسایل مهر زنی حرارتی و فرآیند های آن
  5. کارت های هولوگرام دار با فرآیند مهر زنی حرارتی هولوگرام ها
  6. راه حل مهرزنی حرارتی برای محصولات مختلف
مهر زنی حرارتی هولوگرام

روکش های مهر زنی حرارتی

روکش های مهر زنی حرارتی هولوگرام،با فرآیند مهر زنی حرارتی،می توانند روی انواع بسیار گوناگونی از مواد مثل کاغذ،چرم مصنوعی،پارچه،آهنو پلاستیک منتقل شوند.پر واضح است که روکش های داغ می توانند به راحتی شکل ها و ارزش محصولات را ارتقا دهند.

روکش های مهر زده شده حرارتی هولوگرام در همه ی محصولاتِ بسته بندی،کارت های دعوت, هدایا،لوازم التحریر،تقویم ها،جلد های کارت های اعتباری،اشیا چرمی وانواع گوناگونی از پلاستیک ها مثل اجزای تلفن می توان استفاده کرد.وقتی همراه باعرف الگو یا لوگو طراحی شدند،روکش های مهرزنی حرارتی هولوگرام به روکش های محافظت کننده ای  تبدیل می شوند که کارت های اعتباری،گذرنامه هاواسناد باارزش را از اسناد تقلبی را محافظت می کنند.

روکش های مهر زنی حرارتی هولوگرام ها از چه ساخته شده اند

فویل هولوگرام های مهر شده حرارتی ،نوار PETچند لایه ای با عکس هولوگرام است.به طور کلی آن با پلی استر۱۵-۲۵میکرونی که حامل لایه ی آزاد کننده ی مومی شکل است،پوشیده و،تولید می شود سپس پوششی مخصوص با بالاترین لایه ی پوششی برای مقاوم شدن آن در برابر هر گونه شرایط طیبعی سخت که روکش در معرض آن ,قرار خواهد گرفت پوشانده خواهد شد.

همانطور که اسم محصول گویاست ،روکش هولوگرام بوسیله ی گرما و فشاربه سطح میزبان متصل می شود.سطح میزبان می تواند کاغذ،پلاستیک و…باشد و در صورت استفاده فقط یکبار از آن، آ جزئی از سطح شده و دیگر نمی توان آنرا برداشت یا منتقل کرد.این پوشش هولوگرام از هر چیز در زیرآن محافظت می کند.در زیرروکش بالایی،پوششی قابل برجسته کردن وجود دارد که عکس قابلیت برجستگی رادریافت می کند.  سپس مواد بوسیله رسوب خلأِ لایه های آلومینیوم متالیزه می شود.

روکش های مهر زنی حرارتی هولوگرام با علامت های ثبت شده

عکس ساده ی هولوگرافیک با علامت ثبت یانوشتار تهیه می شوند.بسیاری از طراحی هولوگرام های سفارشی مهر زده شده ی حرارتی علامت های ثبت دارند که بوسیله ی دستگاه های اتوماتیک مهرزنی حرارتی در هنگام استفاده ردیابی میشوند.لوگوی هولوگرام روی کاغذ یاکارت های PVC بوسیله ی فرآیند مهرزنی حرارتی منتقل خواهد شد.هولوگرام روی لایه ها به هم متصل می شوند و از آن محافظت می کند.

روکش های مهرشده حرارتی با علامت ثبت چشمی(سلول های سفید تصویر).هر لگوی امنیتی هولو گرام در خود یک علامت شناسایی دارد.دستگاه های اتوماتیک توانایی تعیین کردن مکان هولوگرام مهرزده شده را دارد.

روکش های مهر زنی حرارتی هولوگرام بدون علامت های شناسایی

روکش های مهرزده شده ی حرارتی هولوگرام های بدون علامت شناسایی،وسیله ای بصری یا هولوگرامی است که به طور مستمر طرحی از الگو های کاغذ دیواری را تولید می کند.ما برای روکش های مهرزده شده ی حرارتی هولوگرام طرح های عمومی با کلماتی مثل:

  • طرح۱: اصیل، اصیل، اصیل
  • طرح۲: ایمن،ایمن،ایمن
  • طرح۳: معتبر،اصیل،ایمن
  • طرح۴: واقعی،اصیل،ایمن

“اصیل”،”معتبر” روکش های مهرزده شده ی حرارتی هولوگرام با طرح کاغذ دیواری

“اصیل”،”معتبر” روکش های مهرزده شده ی حرارتی هولوگرام با طرح کاغذ دیواری

روکش مهر زنی حرارتی هولوگرام روی کاغذ منتقل می شود.هولوگرام نوع ماتریکس نقطه دار،با طرح عمومی.کلماتی مانند”اصیل”،”معتبر” دارد.هولوگرام سمت چپ لوگویی منتقل شده روی کاغذ است.هولوگرام با طرح کاغذ دیواری است.


دیدگاه‌ها
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1