ساخت هولوگرام انتقالی و بازتابی

ساخت هولوگرام انتقالی و بازتابی

تنها تفاوت واقعی بین ساخت هولوگرام انتقالی مقابل هولوگرام های بازتابی ، چگونگی قرار گرفتن تجهیزات در فضای کار هولوگرافی برای ظاهر شدن است.

برای نشان دادن چگونگی ساخت هولوگرام های انتقالی، اجازه دهید برای راه اندازی ساخت هولوگرام های بازتابی مقابل ساخت هولوگرام های انتقالی مقایسه ای داشته باشیم.

 ساخت هولوگرام بازتابی

در ساخت هولوگرام بازتابی، صفحه هولوگرافی بین نور لیزر و جسم در یکی از دو روش اصلی قرار داده می شود. منظور از راست به چپ است : جسم ˂ صفحه هولوگرافی ˂ لیزر. (a) از بالا به پایین با زاویه ۴۵ درجه، با صفحه هولوگرافی در بالای اجسام مسطح، مانند سکه در این مورد، یا (b) از کنار برای اجسام حجیم تر، بزرگتر، مانند قطعه ای از شطرنج که در مثال نشان داده شده است.


ساخت هولوگرام انتقالی

در مقابل، ساخت هولوگرام های انتقالی نیاز به صفحه هولوگرافی دارد که در پشت جسم و لیزر قرار گیرد، یا از کنار با زاویه ۴۵ درجه. ایده این است که نور لیزری که به جسم منعکس می شود مستقیما با نوری که از لیزر در پشت صفحه می تابد برخورد می کند پس از آن ثبت می شود. این کار باعث ایجاد ” عمق منظره ” هولوگرام می شود.

ساخت هولوگرام انتقالی

توصیه هایی برای ساخت هولوگرام انتقالی

دو توصیه راه اندازی برای ساخت هولوگرام های انتقالی با یک پرتو لیزر تنها وجود دارد ( برخلاف پرتو تقسیم شده با استفاده از آیینه و لنزها و غیره). اولی نسخه ” بالا به پایین ” است، که برای عمق منظره جسم مسطح کاربرد دارد. در واقع میتوان با این روش به عمقی بیش از ۶ اینچ (۱۵ سانتی متر) دست یافت.

منظور از راست به چپ است : صفحه هولوگرافی ˂ جسم ˂ لیزر. توجه داشته باشید که چطور جسم حجیم ( قطعه شطرنج) از محدوده خارج است، بنابراین برای جلوگیری از سایه های غیر ضروری بر روی صفحه منتقل میشود.


یک روش جایگزین راه اندازی ” مستقیم” یا ” سطح مشابه”

یک روش چایگزین راه اندازی ” مستقیم” یا ” سطح مشابه” است، به موجب آن پرتوهای لیزر مستقیما از سطح مشابه افقی مانند یک جسم یا صفحه عمل می کند. شی و صفحه با زاویه ۹۰ درجه از هم جدا شدند، با پرتو درخشان در هر کدام با شدتی برابر می باشد. روش دوم برای موارد حجیم مناسب است. این راه اندازی برای جلوگیری از انتقال سایه خیلی بزرگ جسم به صفحه کمک می کند.  با این وجود، چه کسی میخواهد هولوگرام را از سایه بسازد؟


ساخت هولوگرام انتقالی با استفاده از صفحات هولوگرافی

شما می توانید به سادگی صفحه هولوگرافی را از دو سمت با گیره فلزی، و سپس با استفاده از آهن ربا آن را به سمت پایین روی ورقه مسطح فلزی محکم نمایید. یک راه ساده تر کج شدن صفحه برخلاف دو جسم غیر متحرک مسطح، مانند شیرازه یک کتاب سنگین می باشد.

برای گزینه های بالا، موقعیت را در بالای یک پد کامپیوتر نگه دارید. پد موس برای نوسان استفاده می شود و از سر خوردن نگهدارنده روی میز جلوگیری می کند. تصویر نیز صفحه خانگی و نگه دارنده جسم را نشان می دهد. برای ساختن یک نمونه برای خودتان، از تکه ای چوب سفت ۴” x 8″ ، آن را رنگ سفید بزنید، و دو پیچ ۳” را با فاصله تقریبی ۲” نصب کنید.

مکان این پلت فرم در بالای یک پد موس است و ترتیب اجسام در بالای آن می باشد. مواد شیمیایی و ” اتاق تاریک ” خود را همانطور که در “هولوگرافی ساده” بحث شد. از کتاب به عنوان شاتر نشان داده شده است ،استفاده کنید.


دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.