ثبت هولوگرام

مراحل ثبت هولوگرام ها

 چگونگی ثبت هولوگرام

در مورد چگونگی ثبت هولوگرام سازمان بین المللی استاندارد(ISO)  چندین استاندارد مربوط به تولیدات هولوگرام را در طول چند سال گذشته صادر کرده است. یک استاندارد خاص ۱۴۲۹۸ ISO  است برای فرآیندهای مدیریت چاپ امنیتی ( و تولید فویل امنیتی) می باشد که برای بررسی طرح و ثبت آن بر روی پایگاه داده ها نیاز به هولوگرام های امنیتی دارد.

ثبت هولوگرام

استاندارد ISO  تولیدات هولوگرام 

این استاندارد، که با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر ریسک است، نیاز به گواهی فویل امنیتی ( یا هولوگرام) دارد که تولید کننده باید روشهایی را قرار دهد تا مشتریان سابق آنها اطمینان حاصل کنند و اقداماتی را برای جلوگیری از تولید اقلام کالای تقلبی انجام دهند.

اینترگراف و NASPO ،از سازمانهای حسابرسی جهانی پیشرو برای ۱۴۲۹۸ ISO هستند، که نیاز به تولید فویل را برای بررسی طرح پیشنهادی در ثبت هولوگرام جهانی ، و سپس هولوگرام جدید را در ثبت کننده تفسیر کرده اند. بنابراین هر شرکت تولید هولوگرام امنیتی که تمایل به گواهی تحت ۱۴۲۹۸ ISO داشته باشد، نیاز به تطابق با این تجهیزات را دارد. در حال حاضر، فقط تصویر هولوگرام IHMA در جهان ثبت شده است که مطابق با این شرایط است.

اهداف اصلی استاندارد ISO تولیدات هولوگرام 

  1. امنیت را برای صنعت در رابطه با چاپ امنیتی بهبود بخشد و برای مبارزه برعلیه تقلب و جعل کمک نماید.
  2. موانع تجاری را با تشویق اقدامات یکنواخت در سراسر جهان کاهش دهد.
  3. رضایت مشتریان را که نیاز به افزایش امنیت دارند برآورده کند.

۱۴۲۹۸ ISO به سرعت به علامت رسمی اعتبار و کیفیت در زمینه چاپ امنیتی و فویل امنیتی تبدیل شد، بنابراین صدور گواهینامه تحت این استاندارد برای سازمانهایی که در حال تولید و یا تمایل به صادرات هولوگرام امنیتی باشند، از جمله کسانی که در ارز، مالیات تمبر، گواهینامه ها، کوپن، برچسب امنیتی و دیگر اسناد امنیتی استفاده می شود.


آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.