درجه امنیت هولوگرام در اسناد و مدارک

برچسب های امنیتی هولوگرام

درجه امنیت هولوگرام در اسناد امنیتی

از زمان گسترش تکنولوژی تلویزیون مدت زمان طولانی می گذرد،اما هولوگرام کاربرد امنیتی قوی تری در میان سایر ابزارهای امنیتی دارند .وبالطبع قدرت این تکنولوژی با ارتقا موبایل ها و ابزارهای دیجیتال در میان دولت ها ،سازمان های مالی ،شرکت ها ،مدارس و….فزون تر خواهد شد. در ادامه هولوگرام دراسناد امنیتی را مورد بررسی قرار می دهیم.

هولوگرام ها تنها تکنولوژی مورد استفاده هستند که امنیت را در سه مرحله ی خارجی ،داخلی و کالبدی به وجود می آورد. طبق یک گزارش رسمی و جامع هولوگرام ها یکی از ابزار امنیتی برای محافظت از داده های پاسپورت و یا اطلاعات موجود در کارت های شناسایی در برابر هر گونه جعل ،کلاهبرداری وسواستفاده های غیر قانونی هستند.ظهور هولوگرام ها به سال ۱۹۴۷ باز می گردد و اولین نشان هولوگرامی بر روی کارت های اعتباری در سال ۱۹۴۸ ظاهر شد.کاربرد هولوگرام ها در طول زمان به عنوان ابزار امنیتی اعتبارات در کارت های شناسایی تغییرات بسیاری داشته است اما هنوز رتبه ی اول امنیتی را دارد.

درجه امنیت هولوگرام در اسناد امنیتی

هولوگرام دراسناد امنیتی و محافظت از کارت های شناسایی

آمارهای دریافتی از ITWبه شرح زیر است:
بر اساس آمارهای مرتبط به سال ۲۰۱۰تا سال ۲۰۱۶هشتادویک درصد از کارت های شناسایی و پاسپورت ها نشان هولوگرامی دارند.در حالی که این میزان در سال های ۲۰۰۰تا۲۰۰۹درحدود ۶۹ درصد بوده است.تلاش های بسیاری برای پیشرفته کردن هولوگرام به منظور محافظت از کارت های شناسایی صورت می گیرد.در پایان سال ۲۰۱۶هشتادونه درصد از اسناد اعتباری مسافرتی مشخصه های امنیتی نوری دارند در حالی که این میزان در سال ۲۰۰۶در حدود ۶۰درصد بوده است.هولوگرام ها تنها تکنولوژی اند که میزان بالایی از امنیت را در بردارد.سازندگان هولوگرام به طورمداوم در حال کشف و بررسی راه هایی به منظور مقابله با کلاهبرداران هولوگرامی هستند.

درجه امنیت هولوگرام در اسناد امنیتی

هولوگرام و حفاظت از مجموعه های امنیتی

درجه امنیت هولوگرام در اسناد امنیتی ایمن ترین راه برای حفظ مجموعه های امنیتی هستند.تاکنون هولوگرام ها با چالش هایی همانند تکنولوژی های اعتباری روبه رو بوده اند. اوگدن چالش اصلی را یکپارچه سازی هولوگرافی با سایر تکنولوژی های الکترونیکی همانند موبایل وآگاه شدن از تمامی راه های مقابله با جاعلان و کلاهبرداران می داند.با توجه به مراکز خرید و مسائل پیش رو هولوگرام ها تنها ابزار امنیتی برای حفظ اسناد و مبارزه با جاعلان است.

درجه امنیت هولوگرام در اسناد امنیتی

دلایل بروز رسانی اسناد هولوگرامی

کاربران هولوگرامی باید هر پنج سال یکبار به به روزرسانی اسناد هولوگرامی اقدام کنند .
مواجه شدن با خطرات احتمالی به معنای ماندگاری با برنامه های به روز هولوگرامی است .تجهیزات ماتریس نقطه ای برای تولید هولوگرام های رنگی و متحرک موجود است بنابراین سازندگان هولوگرام برای ساخت هولوگرام های بدون رنگ و یا متحرک که تجهیزات ماتریس نقطه ایقابلیت تولید آن را ندارد ،باید به روز ترین تکنیک های تولید را بررسی کنند .

جاعلان تنها با یکی از مشخصه های هولوگرام آشنا هستند و اطلاعی از سایر مراحل مرتبطه ندارند .بنابراین امکان کپی برداری تنها با یک مرحله برا ی آن ها امکان پذیر نخواهد بود .
ادگن بر این مسأله بسیار تاکید کرد که کاربران هولوگرام ی هر پنج سال یکبار به روز رسانی نسخه ی هولوگرامی اقدام کنند زیرا با گذشت زمان از شدت امنیت آن به تدریج کاسته می شود و امکان دستیابی به مرحله ی یک جعل فراهم خواهد شد.

دلایل بروز رسانی طرح های هولوگرام

طرح های هولوگرام باید بروز و جدید و با ویژگی های امنیتی یکپارچه باشند . به نظر می رسد آینده ی درخشانی برای سندیت هولوگرام های امنیتی در پیش رو باشد. “تکنولوژی هولوگرام همچنان مستحکم باقی خواهد ماند.”تکنولوژی دیجیتال جایگاه بسیار خوبی دارد و به گونه ای مکمل هولوگرام ها به شمار می آید.
تکنولوژی دیجیتال به برق نیاز دارد و این مسأله در میان است که در زمان نبود برق چه خواهد شد؟
برای بررسی گذشته ،حال و آینده ی تکنولوژی هولوگرام ونقش آن بر ابزار امنیتی مقاله ی ITWرا بررسی کنید.


دیدگاه‌ها
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1