ساخت هولوگرام های سه بعدی

اصول هولوگرافی

برای ساخت هولوگرام های سه بعدی که نیازی به عینک های خاص برای مشاهده ندارند جبهه ی موج نور با استفاده از تلفیق دهنده های نوری و آینه های غیر قابل تنظیم کنترل می گردد.تلفیق دهنده ی جبهه ی موج یک ابزار تولیدی نوری است که جهت گیری نور را کنترل می کند. تلفیق دهنده ی جبهه ی موج ابزار تولید کننده ی نور است که جهت تکثیر نوررا کنترل می کند .

به هر حال بزرگترین محدودیت مربوط به استفاده از این تلفیق دهنده ها در نمایش های سه بعدی تعداد تصاویر مربوط به آن است . شمار زیادی از این تصاویر در نمایش های با قدرت واکافت بالا که برای تصاویر دو بعدی مناسب هستند، گرد آوری می گردند و هم چنین میزان اطلاعات گرد آوری شده در این تصاویر نمی توانند تصاویر سه بعدی را تولید کنند . به همین دلیل تصویر سه بعدی ساخته شده با تکنولوژی تلفیق دهنده ی به اندازه ی یک سانتی متر سایز با زاویه ی دید سه درجه که غیر قابل عملی می باشد .

ساخت هولوگرام های سه بعدی

در عوض محققان KAIST از یک DM و انتشاردهنده های متوالی هولوگرافی برای انتشار نور استفاده کردند. با انتشار نور در جهات متفاوت امکان زاویه ی دید وسیع تر وتصاویر بزرگتر فراهم می گردد اما سبب ایجاد لکه های حجمی ایجاد شده ناشی از تداخل نورهای انتشار یافته ی متعدد می گردد. لکه های حجمی تصادفی را نمی توان برای نمایش های سه بعدی به کار گرفت .

تصویرهای هولوگرافی سه بعدی با زاویه ی دید ۳۵ درجه

برای حل این مسئله محققان تکنیک های جبهه ی موج برای کنترل این زمینه ها را به کار گرفتند. بنابراین آن ها موفق به تولید تصویرهای هولوگرافی سه بعدی با زاویه ی دید ۳۵ درجه در یک حجم ۲ سانتی متری در طول ،عرض و پهنا شدند .این مسئله منجر به تولید هولوگرام هایی که ۲۶۰۰ برابر قوی تر از سایر تصاویر اصلی هنگامی که DMرا بدون استفاده از انتشار دهنده تولید می کردند ،شد.

پروفسور پارک می گوید :”اخیرا به نظر می رسید انتشار نور با شناسایی اجسام تداخل پیدا کند ولی حال به این نتیجه دست یافته ایم که نمایش های سه بعدی جاری با افزایش زاویه ی دید و سایز تصویر با کنترل مناسب نور پخش شده بهبود می یابند .”
هیونسگ سرپرست اصلی این تحقیق و کاندیدای دکترای در بخش فیزیک خاطر نشان کرد که این تکنولوژی آغازی مناسب برای گسترش مدل های عملی نمایش های هولوگرام های سه بعدی بدون نیاز به استفاده از عینک های خاص برای مشاهده می باشد.وی افزود :”این رویکرد هم چنین در تکنولوژی های ARوVRبرای ارتقای قدرت واکافت تصویر و زاویه ی دید به کار گرفته می شود .”

 ساخت اولین هولوگرام های سه بعدی

محققان کره ای مدعی ساخت هولوگرام های سه بعدی برای اولین بار شدند

محققان کره ای ساخت هولوگرام های سه بعدی ۳۶۰درجه ای که به مکعب روبیک شهرت داشت ،را مدعی شدند .شرکت های کنسرسیوم ETRIنوعی نمایشگر هولوگرافی رو میزی که از تمامی زوایا قابل مشاهده است ،ساختند . براساس گزارشات ET این هولوگرام یک نمونه ی واقعی است به گونه ای که جلوه های سه بعدی را از طریق تصاویر دو بعدی نمایش می دهد .به عبارت دیگر این هولوگرام ها یک نمونه ی نمادین به کار برده شده برای هولوگرام های TUPACاست.

از آن جایی که این هولوگرام ها با تغییر زاویه ی دید تغییر می کنند با نمونه هولوگرام های متحرک سه بعدی متفاوت هستند .این تحقیقات ماحصل پروژه ی دول کروی برای گسترش تکنولوژی هولوگرام است .

هولوگرام نهایی با استفاده از لیزرهای پرقدرتی که اجسام سه بعدی و رنگی را از طریق شکست نور و تداخلات لیزره های چند رنگه حاصل می شوند،تولید می شود.محدودیت هایی چشمگیری در هولوگرام ها وجود دارد ،هولوگراف تنها سه اینچ سایز دارد واز یک سیستم پیچیده ی لیزری در آن استفاده می شود.به هر حال ETRIدر صدد گسترش هولو تلویزیون های ده اینچی به گونه ای که در ماشین پرنده ها جای می گیرد ،هستند .

بیشتر بدانید: هولوگرام سه بعدی

کاربرد هولوگرام های سه بعدی دیجیتال

کاربردهای بالقوه ی هولوگرام های سه بعدی دیجیتال بی شمار هستند .زمینه های متفاوت علاوه بر هنر و سرگرمی که شامل تصویر برداری بیوشیمی ،تجسم فکری علمی ،طراحی مهندسی و نمایش ها نیز از این تکنولوژی بهره می برند .برای مثال ساخت اعضای تمام بعدی سه بعدی برای آنالیز سه بعدی پزشکان موثر بوده اما به دلیل محدودیت های تکنیک های هولوگرامی یک چالش اساسی به شمار می آید .

هولوگرام های سه بعدی دیجیتال

نمایشگرهای هولوگرافی سه بعدی

یک تیم تحقیقاتی به رهبری یانگ پارک از سازمان علوم و تکنولوژی پیشرفته ی کره با تعدادی راه حل اساسی روبه رو شد و نمایشگر های هولوگرافی سه بعدی که بیش از ۲۶۰۰دفعه بهتر از سایر نمایشگرهای هولوگرافی موجود هستند را ارائه کرد .به نظر می رسد که این تحقیقات محدودیت های اندازه ای و زاویه ی دید سه بعدی را که اساسی ترین مشکل نمایشگر های هولوگرافی جاری بودند را ارتقا دهد .این مقاله به طور آنلاین در مجله ی nature photonicدر بیست و سوم ژانویه ی سال ۲۰۱۷ چاپ گردید .

هولوگرام سه بعدی که معمولا در فیلم های علمی تخیلی به کار گرفته می شوند تکنولوژی شناخته شده ای برای عموم به شمار می آید ،اما هولوگرام های موجود در فیلم به وسیله ی جلوه های گرافیکی کامپیوتری ساخته می شوند . هم اکنون روش های مر تبط به ساخت هولوگرام های سه بعدی در لابراتورها در دست مطالعه است .برای مثال به دلیل سختی تولید تصاویر سه بعدی حقیقی تصاویر مجازی اخیر و ابزارهای افزون شونده دو تصویر دو بعدی متفاوت به بیننده را می رساند .


دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.