اصول هولوگرافی

اصول هولوگرافی

همه افراد هولوگرام را بر روی کارت اعتباری و یا وسایل دیگر مشاهده کرده اند . این هولوگرام ها دو بعدی هستند اما برای ما به صورت سه بعدی نمایش داده می شوند . جهان ما نیز می تواند شبیه این رفتار کند . دانیل گرومیلر (Daniel Grumiller) از دانشگاه فنی وین در پس از بررسی اصول هولوگرافی می گوید: در سال ۱۹۹۷ فیزیکدانی به نام Juan Maldacena ایده ای را پیشنهاد کرد که بین نظریه گرانشی در فضاهای منحنی در یک سو و نظریه میدان کوانتومی در فضاهای با یک بعد کمتر از سوی دیگر ارتباطی وجود دارد.

پدیده های گرانشی در یک نظریه با سه بعد فضایی توصیف شده است و رفتار ذرات کواتومی نیز در یک تئوری تنها با دو بعد فضایی محاسبه شده است . نتایج حاصل از این دو محاسبه نیز می تواند به همراه یکدیگر ترسیم شود. چنین مطابقتی کاملا تعجب آور است.این همانند پیدا کردن یک معادله از کتاب درسی نجوم است که می تواند برای تعمیر سی دی پلیر مورد استفاده قرار گیرد.


آیا جهان ما یک هولوگرام است؟

برای فیزیک تئوری ، این بسیار مهم است اما به نظر این موضوع در مورد اصول هولوگرافی جهان ما صادق نیست . ما در یک فضای عجیب و غریب با انحنای منفی زندگی نمی کنیم . این فضاها دارای ویژگی های کاملا عجیبی هستند . این فضاها دارای انحنای منفی می باشند و هر جسمی که در خط راست قرار گیرد ، به ناگهان بر خواهد گشت.

در مقابل جهان ما کاملا تخت و مسطح است و دارای انحنای مثبت می باشد . با اینحال، گرومیلر منتظر زمانی است که اصل ارتباط برای جهان ما نیز صادق باشد . با بررسی این فرضیه ، تئوری گرانشی باید برای فضاهای تخت و مسطح ساخته شود. به مدت سه سال ، تیم محققان در دانشگاه وین به همراه دانشگاه ادینبرگ، هاروارد، MIT و دانشگاه کیوتو بر روی این موضوع کار می کردند گرومیلر به همراه همکارانش مقاله ای در این مورد در مجله ی Physical Review Letters منتشر کرده اند .

جهان هولوگرام

گرومیلر می گوید: اگر گرانش کوانتومی در فضای مسطح برای توصیف توسط یک نظریه ی کوانتومی استاندارد اجازه داشته باشد، پس باید مقادیر فیزیکی وجود داشته باشد که با آن بتوان هر دو نظریه را محاسبه کرد و نتایج نیز با هم مطابقت داشته باشد . به خصوص یک قابلیت کلیدی از مکانیک کوانتومی باید در تئوری گرانشی ظاهر شود

هنگامی که ذرات کوانتومی گرفتار می شوند، نمی توان آنها را به صورت جداگانه توصیف کرد . آنها یک جسم کوانتومی واحد را تشکیل می دهند حتی اگر جدا از هم قرار گرفته باشند . واحد اندازه گیری برای اندازه گیری این گرفتاری در سیستم های کوانتومی وجود دارد که آنتروپی گرفتاری نامیده می شود . گرومیلر به همراه Arjun Bagchi ، Rudranil Basu و Max Riegler نشان داده اند که آنتروپی گرفتاری همان مقدار در گرانش کوانتومی فلت و در یک تئوری میدان کوانتومی بعد پایین را اتخاذ می کند .


فرضیات گرومیلر در مورد اصول هولوگرافی

این محاسبات در خصوص اصول هولوگرافی، فرضیات ما را که اصل هولوگرافی می تواند در فضاهای مسطح نیز درک شود را تایید می کند . این شاهدی بر اعتبار این ارتباط در جهان ماست . این حقیقت که ما می توانیم در مورد اطلاعات کوانتومی و آنتروپی گرفتاری در یک تئوری گرانش صحبت کنیم بسیار جالب و شگفت انگیز است و در چند سال قبل اصلا قابل باور نبود .

هولوگرام هوشمند

ما اکنون می توانیم از آن به عنوان ابزاری برای آزمایش اعتبار اصل استفاده کنیم و این تست و بررسی به خوبی کار میکند و کاملا قابل توجه است . البته هنوز این موضوع ثابت نمی کند که ما در یک جهان هولوگرامی زندگی می کنیم اما شواهد رو به رشدی برای اعتبار اصل ارتباط در جهان هولوگرامی ما وجود دارد .


دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.