اصول هولوگرافی

اصول هولوگرافی

آشنایی با اصول هولوگرافی

اصول هولوگرافی ، همه افراد هولوگرام را بر روی کارت اعتباری و یا وسایل دیگر مشاهده کرده اند . این هولوگرام ها دو بعدی هستند اما برای ما به صورت سه بعدی نمایش داده می شوند . جهان ما نیز می تواند شبیه این رفتار کند . دانیل گرومیلر(Daniel Grumiller) از دانشگاه فنی وین می گوید: در سال ۱۹۹۷ فیزیکدانی به نام Juan Maldacena ایده ای را پیشنهاد کرد که بین نظریه گرانشی در فضاهای منحنی در یک سو و نظریه میدان کوانتومی در فضاهای با یک بعد کمتر از سوی دیگر ارتباطی وجود دارد.


پدیده های گرانشی در یک نظریه با سه بعد فضایی توصیف شده است و رفتار ذرات کواتومی نیز در یک تئوری تنها با دو بعد فضایی محاسبه شده است . نتایج حاصل از این دو محاسبه نیز می تواند به همراه یکدیگر ترسیم شود . چنین مطابقتی کاملا تعجب آور است.این همانند پیدا کردن یک معادله از کتاب درسی نجوم است که می تواند برای تعمیر سی دی پلیر مورد استفاده قرار گیرد .

آیا جهان ما یک هولوگرام است؟

برای فیزیک تئوری ، این بسیار مهم است اما به نظر این موضوع در مورد اصول هولوگرافی جهان ما صادق نیست . ما در یک فضای عجیب و غریب با انحنای منفی زندگی نمی کنیم .این فضاها دارای ویژگیهای کاملا عجیبی هستند . این فضاها دارای انحنای منفی می باشند و هر جسمی که در خط راست قرار گیرد ،به ناگهان بر خواهد گشت.

در مقابل جهان ما کاملا تخت و مسطح است و دارای انحنای مثبت می باشد . با اینحال،گرومیلر منتظر زمانی است که اصل ارتباط برای جهان ما نیز صادق باشد . با بررسی این فرضیه ، تئوری گرانشی باید برای فضاهای تخت و مسطح ساخته شود. به مدت سه سال ، تیم محققان در دانشگاه وین به همراه دانشگاه ادینبرگ،هاروارد،MIT و دانشگاه کیوتو بر روی این موضوع کار می کردند گرومیلر به همراه همکارانش مقاله ای در این مورد در مجله ی Physical Review Letters منتشر کرده اند .

جهان هولوگرام
 اصول هولوگرافی

نظریه گرومیلر

گرومیلر می گوید: اگر گرانش کوانتومی در فضای مسطح برای توصیف توسط یک نظریه ی کوانتومی استاندارد اجازه داشته باشد ،پس باید مقادیر فیزیکی وجود داشته باشد که با آن بتوان هر دو نظریه را محاسبه کرد و نتایج نیز با هم مطابقت داشته باشد . به خصوص یک قابلیت کلیدی از مکانیک کوانتومی باید در تئوری گرانشی ظاهر شود


هنگامی که ذرات کوانتومی گرفتار می شوند،نمی توان آنها را به صورت جداگانه توصیف کرد . آنها یک جسم کوانتومی واحد را تشکیل می دهند حتی اگر جدا از هم قرار گرفته باشند . واحد اندازه گیری برای اندازه گیری این گرفتاری در سیستم های کوانتومی وجود دارد که آنتروپی گرفتاری نامیده می شود . گرومیلر به همراه Arjun Bagchi ، Rudranil Basu و Max Riegler نشان داده اند که آنتروپی گرفتاری همان مقدار در گرانش کوانتومی فلت و در یک تئوری میدان کوانتومی بعد پایین را اتخاذ می کند .

فرضیات گرومیلر در مورد اصول هولوگرافی

این محاسبات، فرضیات ما را که اصل هولوگرافی می تواند در فضاهای مسطح نیز درک شود را تایید می کند . این شاهدی بر اعتبار این ارتباط در جهان ماست . این حقیقت که ما می توانیم در مورد اطلاعات کوانتومی و آنتروپی گرفتاری در یک تئوری گرانش صحبت کنیم بسیار جالب و شگفت انگیز است و در چند سال قبل اصلا قابل باور نبود .

ما اکنون می توانیم از آن به عنوان ابزاری برای آزمایش اعتبار اصل استفاده کنیم و این تست و بررسی به خوبی کار میکند و کاملا قابل توجه است .
البته هنوز این موضوع ثابت نمی کند که ما در یک جهان هولوگرامی زندگی می کنیم اما شواهد رو به رشدی برای اعتبار اصل ارتباط در جهان ما وجود دارد .


دیدگاه‌ها
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1