سازه های متغیر نوری

جالب ترین اختراعات هولوگرافی

یکی از جالب ترین اختراعات ثبت شده در زمینه هولوگرافی و ابزار های متغیر نوری ( OVD ) در سال گذشته، ویژگی است که در شرایط نوری متغیر، دارای عملکردی متفاوت است و در تغییر زاویه، تاریک و روشن می شود.

الگو های OVD

این OVD شامل دو الگو است که توسط یک لایه حائل شفاف، از یک دیگر فاصله گرفته اند. دو لایه بالایی و پایینی دارای الگویی خطی هستند که نسبت به تغییر زاویه و چرخش نور از خود واکنش نشان می دهند.

عملکرد الگو های OVD

عملکرد این الگو ها به گونه ای است که در برخی زوایا خطوط آن نسبت به یک دیگر در زاویه ای قرار می گیرند که به صورت موزائیکی ظاهر می شوند. در این حالت که الگو های خطی یک دیگر را قطع می کنند، باعث مسدود شدن این ابزار می شود و تصویر تیره ای خواهیم داشت.

با چرخاندن عمودی (Tilt) ابزار، زوایایی را خواهیم داشت که در آن الگوی خطی لایه اول و آخر با یک دیگر منطبق می شوند و مسیر عبور نور را باز می کنند که در این حالت تصویری روشن را ارائه می دهد.

چرخش OVD 

در نهایت این نوع OVD جدید، به هنگام چرخش جلوه ای تیره و روشن را نمایش می دهد. این آیتم می تواند به عنوان یکی از جلوه های امنیتی آشکار و بصری درانواع اسناد امنیتی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

طبیعتا این جلوه کاملا غیر قابل کپی و اسکن است و بازتولید آن امری بسیار دشوار می باشد.

 هولوگرافی ثبت نور پرواز

کاربرد تکنیک هولوگرافی ثبت نور در پرواز

تکنیک هولوگرافی ثبت نور در پرواز می تواند برای به کارگیری اصل نور پیشتاز(first-arriving)برای تصویربرداری از داخل بافتهای بدن،سازگار(adapt) شود.این روش هولوگرافیک امکان استفاده از هر دو نوع لیزر پیوسته و پالسی با طول چسبندگی کوتاه را می دهد.

یک طول چسبندگی کوتاه در هولوگرافیک برابر است با یک پالس کوتاه.هولوگرافی اجازه ی یک مدخل (gate)را می دهد که خودش به کوتاهی یک پالس است.یک پرتوی لیزر پالس کوتاه به پرتوی هدف و پرتوی مرجع،تقسیم می شود.

پرتوی هدف از بافت بدن عبور می کند و پرتوی مرجع دچار تاخیر می شود که در نتیجه این پرتو به صفحه ی سطح مصادف با نور پیشتاز می رسد.بنابراین،فقط نور پیشتاز به عنوان یک هولوگرام ثبت می شود.در عمل،اشعه ی مرجع در یک زاویه ی بزرگ نسبت به صفحه ی ثبت،اتفاق می افتد و در نتیجه این پرتو به بخشهای مختلف صفحه و در زمانهای مختلف می رسد.یک بخش از هولوگرام،نور پیشتاز را ثبت می کند و نور غیر پیشتاز(later-arriving) در بخشهای دیگر ثبت می شود.

OVD

دیدگاه‌ها
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1