دسته بندی هولوگرام ها

دسته بندی هولوگرام ها

انواع متفاوتی از هولوگرام وجود دارد و نحوه ی دسته بندی آن ها نیز متفاوت می باشد .بدین منظور هولوگرام ها را به دو دسته ی بازتابی و پراکنشی تقسیم می کنیم که در میان هولوگرام های بازتابی و پراکنشی انواع مختلفی از هولوگرام ها وجود دارند.

هولوگرام های بازتابی – دسته بندی هولوگرام ها

هولوگرام های بازتابی که در آن ها تصویر کاملا نزدیک به سطح مشاهده می شود از رایج ترین نوع هولوگرام در گالری ها به شمار می آید .این هولوگرام با یک نور سفید گرم شوند روشن می شود و سپس در یک زاویه ی دید متفاوت و دور به سمت دید بیننده قرار می گیرد .بنابراین این تصویر از نور بازتاب شده از هولوگرام حاصل می گردد .

مدل های مختلف هولوگرام بازتابی

اخیرا این هولوگرام ها در رنگ ها ی متفاوت ساخته و نمایش داده می شوند و تصویر شان کاملا با شی اصلی متفاوت می باشد .اگر آینه یک شی باشد تصویر هولوگرافی حاصل از آن به صورت یک نور سفید است .اگر الماس یک شی باشد تصویر حاصل از آن درخشنده و به صورت جرقه خواهد بود .
گرچه تولید انبوه هولوگرام هایی همانند تصویر یک عقاب بر روی کارت ویزا به وسیله ی یک نور بازتابی مشاهده می گردد در حقیقت این تصاویر یک هولوگرام پراکنشی هستند که با لایه از آلومینیوم در قسمت پشتی شان اندود شده اند .

دسته بندی هولوگرام های بازتابی

هولوگرام های پراکنشی – دسته بندی هولوگرام ها

هولوگرام های پراکنشی معول با یک لیزر که برای ثبت شان مورد استفاده قرار می گیرد ،مشاهده می شوند.این نور مستقیما از قسمت پشتی هولوگرام تابانده می شود و به چشم بیننده می رسد .تصاویر مجازی حاصل از این هولوگرام بسیار عمیق و تیز خواهد بود .

کوچکتر شدن هولوگرام و تغییرات موجود در تصویر

برای مثال از میان یک هولوگرام کوچک که به صورت یک پنجره می باشد ،یک اتاق بزرگ با افراد بی شماری در آن مشاهده می گردد .اگر این هولوگرام به تکه های کوچکتر تقسیم شود هنوز تصویر کامل درهمان قسمت های کوچک قابل مشاهده است .بسته به موقعیت این تکه ها تصاویر متعدد از زاویه دیدهای متفاوت قابل مشاهده است .
علاوه بر این اگر اشعه ی لیزری به قسمت پشتی هولوگرام تابانده شود تصویر اصلی بر روی یک سطح نزدیک به موقعیت اصلی تصویر نمایش داده می شود.

دسته بندی هولوگرام های پراکنشی

دیدگاه‌ها
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1