آیتم های پنهان UV

در بین انواع آیتم های امنیتی، تعدادی کثیری هستند که طیف نوری خاص قابل مشاهده هستند. در بیش تر موارد، این طیف ماورا بنفش (UV) است که آیتم های امنیتی

اشتراک گذاری
UV هولوگرام

پیش تر در رابطه با انواع تکنیک های بالا بردن امنیت هولوگرام در ترکیب با تکنولوژی های دیگر پرداخته ایم. برای مثال استفاده از انواع شماره سریال و کد های

اشتراک گذاری
ویژگی های امنیتی کارت های شناسایی

هولوگرام هولوگرام روی کارت های شناسایی را می توان به صورت هولوگرام های معمولی به صورت قطعه و یا حتی نواری در عرض یا طول کارت به کار برد. ولی

اشتراک گذاری
مرکب هاب امنیتی

مرکب های امنیتی دارای ویژگی های خاص هستند و در شرایط فیزیکی یا شیمیایی متفاوت، عملکرد ویژه ای را از خود بروز می دهند که این خود باعث منحصر به

اشتراک گذاری