الگوی هولوگرافیک وجلوگیری از تقلب

الگوی هولوگرافیک و جلوگیری از جعل هولوسیل هولوسیل یک لیبل پشت چسبدار با جلوه های هولوگرافیک سفارشی و الگوی کلیدی امنیتی با کاربردی انعطاف پذیر است. لیبل های چسبدار حرارتی

اشتراک گذاری