تکنولوِژی HoloID

آشنایی با تکنولوژی HoloID   این تصویر برداری ترکیبی از اختراع تیم آلمانی در همکاری با تیم فرانسوی ایجاد هولوگرام جدید شده به نام HoloID است . این مدل می تواند

اشتراک گذاری