هولوگرام و برچسب شبنم راه تشخیص گوشی‌ قاچاق

هولوگرام و برچسب شبنم راه تشخیص گوشی‌ قاچاق هولوگرام رئیس کارگروه تلفن همراه مجمع عالی واردات کشور در خصوص تشخیص اصالت گوشی‌های اصل از قاچاق در بازار گفت: واردکنندگان قانونی گوشی

اشتراک گذاری