کاغذهای ضدکپی اروپایی

کاغذهای اروپایی ضدکپی کاغذ ضد کپی با استفاده از پارامترهای امنیتی می تواند در برابر دستگاه های کپی با رنگ بالا واکنش نشان دهد. مقاله ضد کپی از تکنولوژی چاپ

اشتراک گذاری