هولوگرام و پست جمهوری اسلامی‌

هولوگرام و پست جمهوری اسلامی‌ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۸ شروع به استفاده از برچسب‌ هولوگرام بر روی پاکت‌های پستی کرده است.این هولوگرام‌ ها ابتدا در سال ۱۳۷۸

اشتراک گذاری