چاپ لیبل

۱۳۹۲-۰۹-۲۲
leybel

چاپ لیبل ظروف IML و معرفی آن

چاپ لیبل ظروف IML و معرفی آن چاپ لیبل ظروف IML و معرفی آن متاسفانه در ايران با وجوداينكه امكانات چاپ برروي اين نوع ليبل ها […]
۱۳۹۲-۰۸-۰۳
leybel

آشنایی با لیبل

آشنایی با لیبل لیبل یک تکه کاغذ،پلیمر،پارچه یا فلز می باشد که می توان اطلاعاتی را در رابطه با محصول،آدرس،اسم و مشخصات فنی بر روی آن […]