چاپ لنتیکولار

 چاپ لنتیکولار چیست؟ چاپ لنتیکولار تکنولوژی است که از یک پلاستیک یا فیلتر لنتیکولار(عدسی وار) برای نمایش دادن عمق تصویر است که این تصویر می تواند پرسپکتیو و یا تغییر

اشتراک گذاری