هولوگرام برای اختلال بینایی

صفحه نمایشی که خود را با وضعیت بینایی منطبق می کند هولوگرام محققان در حال توسعه فناوری طراحی صفحات نمایشی هستند که توانایی تطبیق یافتن با وضعیت بینایی افراد را

اشتراک گذاری