تفاوت هولوگرام و پنجره شفاف امنیتی

تفاوت هولوگرام و پنجره شفاف امنیتی در مطلب پبشین در رابطه با اسکناس های پلیمری کشور استرالیا و آیتم های امنیتی آن پرداختیم. همان طور که ذکر شد در این اسکناس

اشتراک گذاری
کاغذ امنیتی – الیاف امنیتی

یکی از راهکار های ایجاد امنیت برای اسناد استفاده از کاغذ های امنیتی است که انواع مختلفی دارد و هر کدام به نحوی تحریف و دستکاری آن سند را آشکار

اشتراک گذاری
امنیت تصاویر سی-ترو

تکنیک سی ترو (See-Through) بیشتر در اوراق امنیتی بهادار و اسکناس ها دیده می شود. در طراحی امنیتی تکنیک، بخشی از طرح روی کار  و بخشی دیگر پشت کار چاپ می

اشتراک گذاری
واترمارک چیست؟

 واترمارک چیست؟ واترمارک ویژگی است  که در مرحله تولید کاغذ ایجاد می شوند و قدمت بسیار زیادی دارند. اولین بار شرکت فابریانو در کشور ایتالیا این پدیده را تولید کرد.

اشتراک گذاری
مراتب تولید اسناد بانکی

کاغذ های اسکناس: کاغذ های خاص هستند که از الیاف کوتاه و ظریف پنبه تولید می شود. فراوری پنبه به صورت خاص می تواند ساختار الیاف را به پونه ای

اشتراک گذاری