واترمارک چیست؟

 واترمارک چیست؟ واترمارک ویژگی است  که در مرحله تولید کاغذ ایجاد می شوند و قدمت بسیار زیادی دارند. اولین بار شرکت فابریانو در کشور ایتالیا این پدیده را تولید کرد.

اشتراک گذاری