ممنوعیت عرضه نرم افزار بدون هولوگرام

 ممنوعیت عرضه نرم افزار بدون هولوگرام به زودی پس از اعلام این مرکز با هماهنگی نیروی انتظامی از توزیع و عرضه هر گونه نرم افزار بدون هولوگرام در کشور جلوگیری می

اشتراک گذاری