درجه امنیت هولوگرام در اسناد و مدارک

درجه امنیت هولوگرام در اسناد امنیتی از زمان گسترش تکنولوژی تلویزیون مدت زمان طولانی می گذرد،اما هولوگرام کاربرد امنیتی قوی تری در میان سایر ابزارهای امنیتی دارند .وبالطبع قدرت این

اشتراک گذاری
جلوگیری از جعل و تقلب اسناد و مدارک

روشهای جلوگیری از جعل و تقلب اسناد و مدارک جعل و تقلب در اسناد یکی از نگرانی های مهم و اصلی بیشتر سازمان ها همچون دانشگاه ها، کسب وکارها و

اشتراک گذاری
چاپ هولوگرام در شرکت ایران هولوگرام

شرکت ایران هولوگرام هولوگرام شرکت ایران هولوگرام با بکارگیری تکنیک های پیچیده در تولید هولوگرام های امنیتی، گام بزرگی در راستای حفظ نام و اعتبار صاحبان صنایع و نام های

اشتراک گذاری