الزام عرضه موبایل‌ هولوگرام

الزام عرضه موبایل‌ هولوگرام به گفته رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی کارگروه تلفن همراه در کنار طرح شبنم که نشان دهنده اصالت گوشی است، شرکت‌های رسمی محصولات خود را

اشتراک گذاری