نوار هولوگرام و بسته بندی کالا

نوار هولوگرام جهت بسته بندی کالا   این نوع هولوگرام به صورت نوار در عرض های مختلف جهت پلمپ بسته بندی کالا به کار می رود. در این حالت نوار

اشتراک گذاری