هولوگرام تلفیقی

هولوگرام تلفیقی   این نوع برچسب هولوگرامی ، تلفیقی از یک نوار باریک هولوگرام با مواد مختلفی مثل کاغذ ، انواع پلیمر، آلومینیوم و … میباشد و ویژگی آن داشتن

اشتراک گذاری