هولوگرام با طرح اختصاصی هولوگرام ها با طرح اختصاصی و شماره سریال چاپ مشکی و لیزری متعلق به شرکت بعدنگار ایرانیان(ایران هولوگرام) می باشد. نمونه هولوگرام با طرح اختصاصی

اشتراک گذاری