دومین همایش کنفرانس لیبل ایران

دومین همایش کنفرانس لیبل ایران اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران برای ایجاد زیرساخت های مناسب آموزشی و تخصصی دومین همایش کنفرانس لیبل ایران را برگزار می کند. علاقه مندان جهت

اشتراک گذاری