تشخیص کالا با نورسنجی هولوگرام

تشخیص کالا با نورسنجی هولوگرام فیزیکدانان دانشگاه هاروارد به ساختاری جهت تعیین مواد گوناگون با قطبش های مختلف در بکارگیری هولوگرام شدند. به گفته فیزیکدانان به کار گیری نانو موادهای گوناگون

اشتراک گذاری