نصب هولوگرام آلبوم‌های موسیقی

 نصب هولوگرام روی آلبوم های موسیقی رییس هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی گفت: متاسفانه مسؤولان موسیقی کشور درباره نصب هولوگرام بر روی آلبوم‌های موسیقی توصیه‌های غیر کارشناسانه‌ای ارائه می‌دهند

اشتراک گذاری
هولوگرام و تبدیل سند عادی به رسمی

تاثیرهولوگرام در تبدیل سند عادی به رسمی   احمدعلی سیروس، نایب رییس کانون سردفترداران و دفتریاران درخصوص تاثیرهولوگرام در تبدیل سند و نصب هولوگرام بر قراردادهای عادی تنظیمی در بنگاه‌های مشاورین املاک

اشتراک گذاری