میکرو تکست چیست؟

میکرو تکست چیست؟ یکی از تکنیک هایی که امنیت را در اسناد، اسکناس ها، کارت های هوشمند ، کاغذ های امنیتی ایجاد می کند، استفاده از میکروتکست می باشد. میکروتکست ها

اشتراک گذاری