میکروسکوپ های کوچک

انواع میکروسکوپ های کوچک   یکی از موارد امنیتی موجود در هولوگرام ، استفاده از حروف یا اشکال بسیار ریز بصورت Micro Text و Micro Image  است و جهت رویت

اشتراک گذاری