زندگی در جسم هولوگرام

زندگی در جسم هولوگرام یک میلیارد روسی طرحهای جنجالی را برای آپلود کردن مغز و فناناپذیر شدن خود تا سال ۲۰۴۵ فاش کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دیمتری ایتسکوف ۳۲

اشتراک گذاری