لیبل زنی در صنعت نوشیدنی

لیبل زنی در صنعت نوشیدنی شرکت KHS ادعا می کند که دستگاه پرینت جدیدش می تواند به طور مستقیم بر روی بطری چاپ بزند و در عوض لیبل را در

اشتراک گذاری