هولوگرام و ‌متن‌ پنهان

هولوگرام هولوگرام برای نگاشت هولوگرام‌های دارای متن مانند هولوگرام‌های تصویری عمل می‌شود. به این صورت که از متن مورد نظر یک ماسک (شیشه‌ای مشکی است که جای حروف روی آن به صورت

اشتراک گذاری