هولوگرام هولوگرام هولوگرافی به روش تهیه عکس های سه بعدی بسیار واقعی به نام هولوگرام گفته می شود. عکس های هولوگرام بسیار واقعی به نظر می رسند٬ زیرا همگی سه

اشتراک گذاری
دستگاه تشخیص عکس پنهان هولوگرام

دستگاه تشخیص عکس ثابت و متحرک پنهان هولوگرام با توجه به این که یکی از آیتم های امنیتی در هولوگرام ها عکس ها و متن های پنهان می باشد، این

اشتراک گذاری