انواع فرایند طلاکوب (Foil Stamping)

قبل از هر چیزی باید در نظر داشت که اصطلاح طلاکوب به این خاطر به فویل استمپ تلقی می شود که  گذشته از ورق طلا برای این منظور استفاده می

اشتراک گذاری