ذخیره سازی هولوگرافی

 ذخیره سازی هولوگرافی ذخیره سازی هولوگرافی چیزی شبیه سنگ یک فیلسوف دیجیتالی است که از دهه ۶۰ وعده ذخیره سازی بی نهایت و نسبت های عظیم داده را می دهد.

اشتراک گذاری