دستگاه الصاق گرم هولوگرام

دستگاه چاپ گرم هولوگرام جهت الصاق هولوگرام های چاپ گرم (Hot Stamping ) می بایست از ماشین آلات ویژه ای استفاده نمود که این ماشین آلات به تناسب نوع محصول

اشتراک گذاری