خصوصیات هولوگرام

خصوصیات هولوگرام  غیر قابل کپی‌برداری و تکثیر حتی با استفاده از جدیدترین روشهای کپی و اسکن  از خصوصیات هولوگرام می باشد.  میز اپتیک، میز لیزر، میز هولوگرام  غیر قابل جداسازی

اشتراک گذاری
تولید هولوگرام به روش دیجیتال

تولید هولوگرام به روش دیجیتال در اینجا تولید هولوگرام کاملا به صورت دیجیتال می‌باشد. تصویر به صورت دیجیتال برای ماشین دات ماتریکس تعریف شده و سطح حساس به نور با

اشتراک گذاری