مزایای جاوا کارت

 ویژگی های جاوا کارت   مستقل از سخت افزار برنامه هایی که در جاوا نوشته می شوند روی تمام کارت های هوشمند قابل اجرا و کاربردی هستند و دارای Portablity بسیار

اشتراک گذاری