تفاوت هولوگرام و پنجره شفاف امنیتی

تفاوت هولوگرام و پنجره شفاف امنیتی در مطلب پبشین در رابطه با اسکناس های پلیمری کشور استرالیا و آیتم های امنیتی آن پرداختیم. همان طور که ذکر شد در این اسکناس

اشتراک گذاری