بهینه کردن کیفیت کالا با هولوگرام

هولوگرام و بهینه کردن کیفیت کالا  دکتر گلابگیران رئیس اداره تجهیزات دندانپزشکی وزارت بهداشت در کنگره دندانپزشکان با بیان اینکه اداره کل تجهیزات پزشکی به عنوان متولی سلامت جامعه همیشه

اشتراک گذاری