واترمارک چیست؟

 واترمارک چیست؟ واترمارک ویژگی است  که در مرحله تولید کاغذ ایجاد می شوند و قدمت بسیار زیادی دارند. اولین بار شرکت فابریانو در کشور ایتالیا این پدیده را تولید کرد.

اشتراک گذاری
چاپ هولوگرام در شرکت ایران هولوگرام

شرکت ایران هولوگرام هولوگرام شرکت ایران هولوگرام با بکارگیری تکنیک های پیچیده در تولید هولوگرام های امنیتی، گام بزرگی در راستای حفظ نام و اعتبار صاحبان صنایع و نام های

اشتراک گذاری