بسته بندی و عوامل موثر بر آنها

بسته بندی و عوامل موثر بر آن بسته بندی ۱- محافظت ونگهداری در برابر: آسیب های مکانیکی در طول توزیع درطول انبارش – آسیب های شیمیایی : اکسیداسیون فراریت فاسد

اشتراک گذاری
انواع و استانداردهای بسته بندی

انواع بسته بندی بسته بندی علم، هنر و فن آوری محافظت از محصول برای نگهداری ، انبارش ، انتقال و توزیع، ذخیره، فروش و استفاده از آن است. بسته بندی

اشتراک گذاری
خصوصیات یک بسته‌ بندی مناسب

خصوصیات یک بسته‌ بندی مناسب بسته بندی به سیستم هماهنگی اطلاق می شود که هدف از آن آماده سازی کالا جهت حمل و نقل، توزیع، انبارش ، فروش و مصرف

اشتراک گذاری
وظایف بسته بندی

وظایف بسته بندی بسته بندی به‌ طور کلی باید دارای عملکرد و وظایف زیر باشد. البته امروزه علاوه‌ بر امور کلی زیر، بسیاری انتظارات دیگر هم از یک بسته بندی

اشتراک گذاری