برچسب هولوگرام اسکرچ

برچسب هولوگرامی اسکرچ   این نوع برچسب هولوگرامی اسکرچ ضمن برخورداری از تمامی قابلیتهای یک هولوگرام میتواند شامل ویژگی پوشش موقت اطلاعات باشد .  موارد استفاده آن در کارت های

اشتراک گذاری