کاربرد هولوگرام های سه بعدی دیجیتال کاربردهای بالقوه ی هولوگرام سه بعدی دیجیتال بی شمار هستند .زمینه های متفاوت علاوه بر هنر و سرگرمی که شامل تصویر برداری بیوشیمی ،تجسم فکری

اشتراک گذاری