طرح شبنم

مزایای طرح شبنم اهداف کلی طرح شبنم تقویت امکان سیاست‌گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات تسهیل در اجرایی شدن سیاستهای ویژه دولت در کنترل بازار اطمینان مردم

اشتراک گذاری