معرفی تکنولوژی NFC

معرفی تکنولوژی NFC اجرا و عملکرد NFC بین دو ابزار در فاصله و محدوده ی بسیار کوتاه صورت می گیرد. این سیستم از فرکانس ۱۳٫۵۶مگاهرتز و با سرعت ۱۰۶ –

اشتراک گذاری