مر کب مغناطیسی

مرکب یا تونر های مغناطیسی دارای قابلیت Machine Readable هستند و این قابلیت ویژه آن ها باعث می شود تا در گروه مرکب های امنیتی و خاص قرار گیرد. در

اشتراک گذاری
هولوگرام اطلاعات متغیر

برای رهگیری و پیگیری محصولات می توان به لیبل های امنیتی هولوگرام، شماره سریال، انواع کد و … اضافه کرد که ضریب امنیت آن را بالا تر خواهد برد. در

اشتراک گذاری