استریوگرام‌ چیست؟

استریوگرام‌ چیست؟ یک هولوگرام متحرک است و به این صورت ایجاد می‌شود که در هنگام نگاشت آن، فریم‌های مختلفی از یک تصویر در حال حرکت به ترتیب و به صورت

اشتراک گذاری